Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
946

I C 47/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2018-04-04

trafność 100%

Sygn. I C 47/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w W. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dominik Rak Protokolant: Karolina Gawryś po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w Warszawie na rozprawie przy udziale sprawy z powództwa (...) dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko J. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powoda (...) dla (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 212.29 zł
Czytaj więcej»

I C 247/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-11

Data publikacji: 2016-08-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 247/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 26 kwietnia 2016 r. Pozwem wniesionym w dniu 26 maja 2011 r. do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w trybie elektronicznego postępowania upominawczego powód Giełda Praw Majątkowych (...) S.A. z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanej M. D. kwoty 2.907,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 2.764,88 zł od dnia 4 sierpnia 2010 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 142, 72 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu zgł
Czytaj więcej»

I C 307/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 307/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominik Rak Protokolant: Patrycja Kosicka po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) K. , W. & (...) Spółka Partnerska z siedzibą w W. przeciwko B. J. , H. M. , K. H. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) K. , W. & (...) Spółka Partner
Czytaj więcej»

I C 391/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 391/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 5 maja 2014 r. (data prezentaty k. 1) powód P. S. wniósł o zasądzenie od pozwanej S. B. na jego rzecz kwoty 2.399,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż w dniu 18 stycznia 2014 roku pozwana wysiadając z taksówki przy ulicy (...) w W. , uderzyła tylnymi drzwiami pasażera w drzwi przednie pasażera samochodu marki M. (...) nr rejestracyjny (...) należącego do powoda.
Czytaj więcej»

I C 395/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-25

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 395/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Artur Redzimski protokolant: Małgorzata Lissowska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2016 roku w Warszawie sprawy z powództwa: J. K. (1) i J. K. (2) przeciwko: E. K. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 395/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 395/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 27 października 2014 roku (data prezentaty) powodowie J. K. (1) i J. K. (2) wnieśli przeciwko pozwanej E. K. o zasądzenie solidarnie na ich rzecz kwoty 21.473,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powodowie wskazali, iż pozwana bezumownie korzysta z lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w W. przy ul. (...) , który zdaniem J. K. (1) i J. K
Czytaj więcej»

I C 512/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 512/16 UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2016 r. S. M. , D. M. (1) i D. M. (2) wnieśli do tutejszego Sądu przeciwko m. st. W. pozew, w którym domagali się ustalenia ich uprawnienia do lokalu socjalnego. Uzasadniając swoje żądanie, wskazali że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w W. D. W. prowadzi przeciwko nim egzekucję pod sygn. akt Km 195/16. Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego wyrok zaoczny Sądu Rejonowego dla W. w W
Czytaj więcej»

I C 525/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 525/15 UZASADNIENIE pkt 2 postanowienia z dnia 22 stycznia 2016 r. Rozstrzygając o kosztach postępowania, Sąd miał na względzie, że z formalnego punktu widzenia w przypadku umorzenia postępowania brak jest strony wygrywającej i przegrywającej proces. Zgodnie jednak z poglądem wyrażanym w orzecznictwie cofnięcie pozwu w zasadzie równoznaczne jest z przegraniem sprawy, chyba że wywołane było zaspokojeniem roszczenia powoda już po jego wniesieniu. W tym ostatnim przypadku powód osiąga
Czytaj więcej»

I C 527/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2016-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 527/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 09 lutego 2016 r. Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 8 października 2014 roku powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej E. J. kwoty 1267,57 zł, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że dochodzona wierzytelność wynika z umowy poż
Czytaj więcej»

I C 600/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-23

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 600/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominik Rak Protokolant: Anna Jusińska po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. przeciwko J. K. i M. K. (1) o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 października 2014 r. Pozwem z dnia 4 grudnia 2013 r. Wsp
Czytaj więcej»