Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
942

I C 1552/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 1552/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Redzimski Protokolant: Agnieszka Sałańska po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa N. R. przeciwko (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. na rzecz N. R. kwotę 7958,19 złotych (siede
Czytaj więcej»

I C 2067/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2067/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominik Rak Protokolant: Izabela Zwierz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2015 roku w W. sprawy z powództwa K. K. przeciwko J. G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda K. K. na rzecz pozwanego J. G. kwotę 1217 zł (tysiąc dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 2155/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-24

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 2155/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominik Rak Protokolant: Patrycja Kosicka po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. C. i A. z siedzibą w N. przeciwko W. (...) Sp. z o.o. z siedzibą W. o zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji I oddala powództwo, II zasądza od powoda D. C. na rzecz pozwanego
Czytaj więcej»

I C 2532/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2532/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 września 2015 r. (...) (Luxembourg) S.A. z siedzibą w L. (Luksemburg) wniósł o zasądzenie od A. C. kwoty 4956,97 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. Uzasadniając swoje żądanie, wskazał że w dniu 14 stycznia 2014 r. pozwana zawarła z (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. umowę pożyczki o numerze (...) , na podstawie której udzielono jej pożyczki w kwocie 3000 zł. Pozwana zaprzestała spł
Czytaj więcej»

I C 2155/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 2155/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 marca 2015 r. Powód D. C. w dniu 26 sierpnia 2011 roku wystąpił przeciwko pozwanej W. Sp. z o.o. z siedzibą w W. z żądaniem zwolnienia spod egzekucji, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla (...) , w sprawie o sygnaturze (...) przeciwko dłużnikowi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. , dwóch maszyn drukarskich – ploterów solwentowych – R. P. (...) o numerach fabrycznych (...) i (...) . Powód podniósł, że zajęte w postępowaniu e
Czytaj więcej»

I C 2710/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 2710/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy P. w W. – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Redzimski Protokolant: Aleksandra Szymczak po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. (...) w W. przeciwko M. S. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. S. W. na rzecz powoda P. (...) . w W. kwotę 8 152 ( osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa ) złote wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 2760/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 23 lutego 2017 roku. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Paweł Janaszek Protokolant Agnieszka Sałańska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa L. – Oddział w Polsce z siedzibą w W. przeciwko J. G. o zapłatę oddala powództwo w całości. Sygn. akt I C 2760/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 maja 2014 roku wniesionym w elektronicznym post
Czytaj więcej»

I C 3573/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-03-21

Data publikacji: 2019-07-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 3573/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Janaszek Protokolant : Agnieszka Sałańska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2019 roku w Warszawie na rozprawie w sprawie z powództwa W. P. (1) przeciwko A. Z. o zapłatę kwoty 7.720,38 zł oddala powództwo w całości. Sygn. akt I C 3573/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego w Prudniku w dniu 3 listopad
Czytaj więcej»

I C 3207/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-10

Data publikacji: 2016-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3207/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 września 2015 roku Pozwem z dnia 24 czerwca 2014 roku wniesionym do Sądu Rejonowego L. w L. w trybie elektronicznego postępowania upominawczego powód AGIO Wierzytelności (...) z siedzibą w W. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego B. L. kwoty 815,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że dochodzona należność wynika z umowy zawartej przez pozwa
Czytaj więcej»

I Ns 134/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2018-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 134/15 POSTANOWIENIE Dnia, 19 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w W. - I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Janaszek Protokolant: Agata Jamroż po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku J. W. , M. S. z udziałem (...) W. - D. T. , K. G. o stwierdzenie zasiedzenia postanawia: I oddalić wniosek w całości; II stwierdzić, że wnioskodawcy i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim u
Czytaj więcej»