Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1087

I C 722/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 722/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Janaszek Protokolant: Patrycja Kosicka po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa R. L. z siedzibą w V. w M. przeciwko M. B. o zapłatę oddala powództwo w całości. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 7 kwietnia 2011 roku (data stempla pocztowego k. 29), powó
Czytaj więcej»

I C 854/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 854/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 31 maja 2016 r. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie od S. Ł. kwoty 1192,09 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. Uzasadniając swoje żądanie, wskazał że w dniu 18 lutego 2009 r. pozwany zawarł z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w K. umowę bankową, na podstawie której otrzymał określoną w niej kwotę pieniężną, zobowiązuj
Czytaj więcej»

I C 902/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 902/15 UZASADNIENIE Powódka A. B. w dniu 3 kwietnia 2015 r. wniosła pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty z dnia 16 kwietnia 2002 r., wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - P. w W. w sprawie o sygn. akt I Nc 2564/02, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2012 r. Wskazała, że wierzytelność zasądzona tym orzeczeniem uległa przedawnieniu w związku z upływem terminu przewidzianego w art. 7
Czytaj więcej»

I C 902/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 902/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w W. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Paweł Karlikowski Protokolant – Agata Szczepińska po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko Miastu S. W. – Zarząd (...) z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy – prawomocny nakaz zapłaty
Czytaj więcej»

I C 1080/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1080/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Paweł Karlikowski Protokolant – Sylwia Klimczak po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko A. D. , T. K. , J. K. , D. K. , R. K. i P. K. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I nakazuje pozwanym A. D. , T. K. , J. K. , R. K. i P. K. opróżn
Czytaj więcej»

I C 1116/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-30

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 1116/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 lipca 2016 r. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie od M. M. kwoty 12576,78 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. Uzasadniając swoje żądanie, wskazał że w dniu 9 września 2010 r. pozwana zawarła z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w K. umowę bankową, na podstawie której otrzymała określoną w niej kwotę pieniężną, zobo
Czytaj więcej»

I C 1317/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-08-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 1317/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 30 lipca 2015 r. Powód (...) z siedzibą w V. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, pozwem wniesionym w dniu 23 grudnia 2013 r. do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w trybie elektronicznego postępowania upominawczego, domagał się zasadzenia na swoją rzecz od pozwanego A. K. kwoty 681, 09 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że pozwany zawarł z dostawcą
Czytaj więcej»

I C 1454/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2019-07-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 1454/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 3 marca 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Janaszek Protokolant : Agnieszka Sałańska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 roku w Warszawie na rozprawie w sprawie z powództwa A. N. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. o uchylenie oddala powództwo w całości. Sygn. akt I C 1454/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 14 maja 2015 roku (data ste
Czytaj więcej»

I C 1511/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Sygn. I C 1511/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Redzimski Protokolant: Agata Jamrosz po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 r. w Warszawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko K. F. o zapłatę I umarza postępowanie w zakresie kwoty 743,05 (siedemset czterdzieści trzy złotych pięć groszy); II zasądza od pozwanego K. F. na rzecz powoda M. W. kwotę 13.2
Czytaj więcej»

I C 1552/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 1552/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Redzimski Protokolant: Agnieszka Sałańska po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa N. R. przeciwko (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. na rzecz N. R. kwotę 7958,19 złotych (siede
Czytaj więcej»