Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 622/19 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2020-06-04

Sygn. akt III K 622/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w W., III Wydział Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Ławryńczuk

Protokolant: Dariusz Rojek

Prokurator: Aleksandra Krasuska-Szewczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 03 grudnia 2019 r., 28 stycznia 2020 r. i 04 czerwca 2020 r.

z oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej W.P. w W.

sprawy przeciwko:

J. S. , s. R. i H. z d. D., ur. (...) w M.

oskarżonego o to, że:

w dniu 30 kwietnia 2019 r. w W. prowadził w ruchu lądowym – na drodze publicznej pojazd mechaniczny, znajdując się w stanie nietrzeźwości: 1,10 – 1,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, uprzednio karany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości,

tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k.

orzeka

1.Oskarżonego J. S. w ramach zarzuconego aktem oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku w W. na skrzyżowaniu ulic (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, przy zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu I. – 1,29 mg/l, II.- 1,19 mg/l, III. – 1,11 mg/l, IV. – 1,12 mg/l, V.- 1,10 mg/l, prowadził pojazd mechaniczny marki B. o nr. rej. (...) w ruchu lądowym i czyn ten kwalifikuje z art. 178a § 1 k.k., skazuje na zasadzie art. 178a § 1 k.k. i za to na mocy art. 178a § 1 k.k. w zw z art. 33 § 1 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu J. S. karę grzywny w wymiarze 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę wynoszącą 30 (trzydzieści) złotych;

2. na mocy art. 42 § 2 k.k. w zw z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego J. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 6 (sześciu) lat;

3. na podstawie art. 43a § 2 k.k. zobowiązuje oskarżonego J. S. do uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości 5.000 zł (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

4.na zasadzie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego w sprawie od godz. 15.25 dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12.30 dnia 01 maja 2019 r., przy przyjęciu, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny;

5. na mocy art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 6 (sześciu) lat zalicza okres zatrzymania prawa jazdy należącego do oskarżonego o nr. (...), blankiet (...), począwszy od dnia 30 kwietnia 2019 r.;

6. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego J. S. na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych w wysokości 696,68 (sześćset dziewięćdziesiąt sześć 68/100) złotych, w tym kwotę wynoszącą 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych, tytułem opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Rzempołuch
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agnieszka Ławryńczuk
Data wytworzenia informacji: